Wysokość składek członkowskich

  • dla członków zwyczajnych (studentów i doktorantów): 30 zł/rok
  • dla członków zwyczajnych: 60 zł/rok
  • dla członków zwyczajnych (samodzielnych*): 100 zł/rok
  • dla członków zagranicznych 20 Euro/rok
  • dla członków wspierających: min. 1000 zł/rok

* Członek zwyczajny samodzielny zaczyna płacić składkę 100 zł od następnego roku kalendarzowego po uzyskaniu habilitacji.

Numer konta bankowego

Nazwa banku: BRE BANK SA
Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne
adres: Prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

  • dla wpłacających w PLN: 66 1140 1081 0000 2092 4800 1001
  • dla wpłacających w USD: PL 39 1140 1081 0000 2092 4800 1002
  • dla wpłacających w EURO: PL 12 1140 1081 0000 2092 4800 1003

SWIFT CODE: BREXPLPWKRA