Członkowie

Członkowie wspierający

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
Prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wydział Nowych Technologii i Chemii
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Członkowie honorowi

  • Prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
  • Prof. dr hab. Stanisław Urban (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Byli członkowie honorowi

  • Prof. dr hab. inż. Józef Żmija (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
  • Prof. dr hab. Jan Jadżyn (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
  • Prof. dr Jerzy Janik (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków)
Członkowie PTC podczas XVIII Conference on Liquid Crystals, Augustów, wrzesień 2009