Aktualności

Konferencja CLC 2024

21 grudzień 2023 r .

W dniach 16-20 września 2024 zostanie zorganizowana XXIV Conference on Liquid Crystals Chemistry, Physics and Applications CLC’2024. Więcej informacji wkrótce.
Podczas konferencji odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego, na którym wybrane zostaną nowe władze PTC.

Polsko-Czeskie Seminarium 2024

20 grudzień 2023 r .

Jubileuszowe XXV Polsko-Czeskie Seminarium jest planowane w terminie 6-10 maja 2024 r. Tym razem odbędzie się w Polsce. Więcej informacji można znaleźć tutaj .

Seminarium PTC 2023

25 luty 2023 r .

W dniu 19 maja 2023 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego. Uczestniczyły w nim 42 osoby. Zaprezentowanych zostało 9 wystąpień. Gościem specjalnym, który wygłosił wykład inauguracyjny był prof. Kazuya Saito z Uniwersytetu w Tsukubie.
Po Seminarium odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego. W Zebraniu uczestniczyło 34 członków, którzy przyjęli sprawozdanie Zarządu PTC.

Konferencja OLC 2023

12 luty 2023 r.

Konferencja OLC odbędzie się w dniach 17-22 września 2023 r. w Szczecinie. PTC jest współorganizatorem konferencji. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj .

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską

13 grudnia 2022 r.

W Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów obronioną w terminie od 1-10-2020 do 15-07-2022 r. I-wsze miejsce zajęła praca pt. „ Synteza i badanie nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych o zwiększonej fotochemicznej stabilności w zakresie promieniowania UVA-VIS” – autor Marta Żak z Wojskowej Akademii Technicznej, promotor dr hab. inż. Przemysław Kula, promotor pomocniczy dr inż. Jakub Herman.