Historia

Początki badań ciekłych kryształów

Historia badań ciekłych kryształów
Zbigniew Raszewski, Jerzy Zieliński, Stanisław Kłosowicz
Biuletyn WAT 2022; 71 (1): 65-81
DOI: 10.5604/01.3001.0016.1466

Prace Tadeusza Rotarskiego – polski epizod w początkach badań ciekłych kryształów
Zdzisław Ruziewicz, Ignacy Siemion
Wiadomości Chemiczne, 1993; 47: 549-560

History of International Liquid Crystal Society

Zasłużeni polscy badacze ciekłych kryształów

A

ADAMCZYK Antoni (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)

ADAMSKI Przemysław (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Łódzka, Łódź)

B

BAUMAN Danuta (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań)

H

HOFFMANN Jerzy (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

J

JADŻYN Jan (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

JANIK Janina (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

JANIK Jerzy (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków): życiorys badacza

JEŻEWSKI Mieczysław (Instytut Fizyki, Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków)

JEŻEWSKI Wojciech (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

K

KUCZYŃSKI Wojciech (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)

M

MAYER Jacek (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków)

MIĘSOWICZ Marian (Instytut Fizyki, Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków): życiorys badacza

P

PYŻUK Wiesław (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

W

WITKO Wacław (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków): życiorys badacza

WRÓBEL Stanisław (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): życiorys badacza

Ż

ŻMIJA Józef (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Kontakt w sprawie treści: Zbigniew Galewski