POLSKIE TOWARZYSTWO CIEKŁOKRYSTALICZNE

Polish Liquid Crystal Society

Aktualności:

Konferencja CLC 2024

Polsko-Czeskie Seminarium 2024

O nas

Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne (PTC) zostało założone 1 sierpnia 2008 roku w celu rozwijania współpracy między krajowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się rozwojem badań i zastosowań ciekłych kryształów w Polsce. Zadaniem PTC jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy o ciekłych kryształach i ich zastosowaniach oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi oraz krajowymi ośrodkami badawczymi i stowarzyszeniami naukowymi. PTC współorganizuje konferencje oraz organizuje konkursy na najlepszą pracę magisterską i doktorską o tematyce ciekłokrystalicznej. Ściśle współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem Ciekłokrystalicznym ( International Liquid Crystal Society ).

Zostań członkiem

Wypełnij formularz zgłoszeniowy , aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego.

Planowane konferencje
Znajdź nas na Facebooku