Wyniki konkursów na najlepszą pracę magisterską z zakresu ciekłych kryształów

Rok 2021
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2019 do 15-07-2021

I nagroda
Barbara Loska z Uniwersytetu Śląskiego
za pracę pt. „Charakterystyka przejść fazowych ciekło-krystalicznych dimerów z modulowaną fazą nematyczną metodami optycznymi oraz spektroskopii w podczerwieni”, promotor dr hab. Katarzyna Merkel

II nagroda
Michał Szmigielski z Politechniki Łódzkiej
za pracę pt. „Numeryczne badania dwuwymiarowych struktur o naturze fleksoelektrycznej w komórkach Twisted -Nematic”, promotor dr hab. Mariola Buczkowska

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
Prof. Massalska – Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
dr hab. Zbigniew Galewski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. inż. Paweł Perkowski (Wojskowa Akademia Techniczna)


Rok 2019
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2017 do 15-07-2019

I nagroda
Marcin Piwowarczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego
za pracę pt. „Mezomorfizm 4-nitrocynamonianów pochodnych 4-hydroksyazobenzenu”, promotor Prof. Zbigniew Galewski

II nagroda
Aleksandra Bałdyga z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Badanie wpływu polimeryzacji monomerów dwu-i czterofunkcyjnych na właściwości fizykochemiczne oraz elektrooptyczne mieszanin ciekłokrystalicznych z szeroko-temperaturową fazą antyferroelektryczną”, promotor dr inż. Michał Czerwiński

III nagroda
Angelika Biernat z Politechniki Poznańskiej
za pracę pt. „Organizacja molekularna w warstwach Langmuira utworzonych z mieszanin ciekłych kryształów o ujemnej anizotropii dielektrycznej”, promotor dr Ewa Chrzumnicka

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
dr hab. Agnieszka Iwan (Akademia Wojsk Lądowych)
Prof. Jarosław Myśliwiec (Politechnika Wrocławska)
Dr hab. Marcin Jasiński (Uniwersytet Łódzki)


Rok 2017
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2015 do 15-07-2017

I nagroda
Paulina Zieja z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.:„Zależność skoku helisy od temperatury w mieszaninach związków ciekłokrystalicznych różniących się długością łańcucha chiralnego”, promotor – Dr hab. inż. Marzena Tykarska

II nagroda
Ewelina Dmochowska z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.:„Synteza prętopodobnych 9,9-podstawionych pochodnych fluorenu”, promotor – Dr hab. inż. Przemysław Kula


Rok 2015
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2013 do 15-07-2015

I nagroda
Tomiła Łojewska z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt.„Synteza i badanie samoorganizacji hybrydowych nanocząstek Au, Ag i PbS modyfikowanych ligandami promezogenicznym”, promotor prof. dr hab. Józef Mieczkowski

II nagroda
Aleksandra Deptuch z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. „Badania struktury faz krystalicznych i ciekłokrystalicznych związków z szeregu homologicznego nOS5 metodami komplementarnymi”, promotorzy: dr Teresa Jaworska-Gołąb, dr hab. Monika Marzec

III nagroda
Katarzyna Gaładyk z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Właściwości fizyczne i elektrooptyczne smektycznych mieszanin ferroelektrycznych o kącie pochylenia molekuł 22,5˚”, promotor dr hab. inż. Wiktor Piecek


Rok 2013
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2011 do 15-07-2013

I nagroda
Anna Zep z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. „Liniowe, asymetryczne dimery mezogeniczne wykazujące przejście fazowe nematyk-nematyk”, promotor dr Damian Pociecha

II nagroda
Magdalena Kosyl z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach
za pracę pt. „Mezogeny modyfikowane produktami naturalnymi”, promotor dr hab. inż. Mirosława Danuta Ossowska-Chruściel

III nagroda
Izabela Niezgoda z Uniwersytetu Wrocławskiego
za pracę pt. „Polimorfizm ciekłokrystaliczny estrów kwasów 4-[(4’-alkiloksyfenylo)diazenylo]benzoesowych oraz związków bananowych na bazie 4- chlororezorcynolu”, promotor dr hab. Zbigniew Galewski

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
Prof. Stanisław Kłosowicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
dr hab. Tomasz Martyński (Politechnika Poznańska)
dr inż. Przemysław Kula (Wojskowa Akademia Techniczna)


Rok 2011
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2009 do 15-07-2011

I nagroda
Piotr Harmata z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Synteza wybranych lateralnie fluoropodstawionych 4,4”-dialkilo-[1:1’;4’:1”]-terfenyli”, promotor dr inż. Przemysław Kula

II nagroda
Mateusz Mrukiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Wpływ kabli pomiarowych na wyniki spektroskopii dielektrycznej smektycznych ciekłych kryształów”, promotor dr hab. inż. Paweł Perkowski

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
Prof. dr hab. Stanisław Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Danuta Ossowska-Chruściel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr inż. Adam Januszko (Wojskowy Instytut Inżynierii Wojskowej)


Rok 2009
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2007 do 15-07-2009

I nagroda
Mirosław Salamończyk z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. „Świecące banany – ciekłe kryształy z fluoryzującym rdzeniem mezogenicznym”, promotor dr hab. Ewa Górecka

II nagroda
Michał Czerwiński z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Wpływ cyjanopochodnych ciekłokrystalicznych na stabilność indukowanej fazy antyferroelektrycznej”, promotor dr inż. Marzena Tykarska

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
Dr hab. Janusz Chruściel (Akademia Podlaska)
Dr Andrzej Kapanowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dr inż. Wiktor Piecek (Wojskowa Akademia Techniczna)