Formularz zgłoszeniowy

Wyślij zgłoszenie na adres mailowy ptc@uj.edu.pl .

Wysokość składek członkowskich:

  • dla członków zwyczajnych (studentów i doktorantów): 30 zł/rok
  • dla członków zwyczajnych: 60 zł/rok
  • dla członków zwyczajnych (samodzielnych*): 100 zł/rok
  • dla członków zagranicznych 20 Euro/rok
  • dla członków wspierających: min. 1000 zł/rok

* Członek zwyczajny samodzielny zaczyna płacić składkę 100 zł od następnego roku kalendarzowego po uzyskaniu habilitacji.