Edukacja

Mesomorphic state and types of mesophases
Stanisław Kłosowicz, Jerzy Zieliński, Zbigniew Raszewski
Biuletyn WAT 2022; 71 (1): 115-135
DOI: 10.5604/01.3001.0016.1478

Teorie średniego pola molekularnego dla stanu ciekłokrystalicznego
Zbigniew Raszewski, Jerzy Zieliński, Stanisław Kłosowicz
Biuletyn WAT 2022; 71 (1): 83-113
DOI: 10.5604/01.3001.0016.1476

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przez dra Marka Sutkowskiego z Politechniki Warszawskiej, przedstawiających tekstury ciekłokrystaliczne .