Ośrodki badań ciekłych kryształów w Polsce

Katowice

Instytut Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet Śląski

Kraków

Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński

Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauki

Łódź

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauki

Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Piła

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Poznań

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Politechnika Poznańska

Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów, Polska Akademia Nauk

Siedlce

Instytut Nauk Chemicznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Warszawa

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska

Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk

Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna

Wrocław

Akademia Wojsk Lądowych

Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski