Strona główna

Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne zostało założone 01.08.2008 roku w celu rozwijania współpracy między krajowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się rozwojem badań i zastosowań ciekłych kryształów w Polsce. Zadaniem PTC jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy o ciekłych kryształach i ich zastosowaniach oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi oraz krajowymi ośrodkami badawczymi i stowarzyszeniami naukowymi.


Członkowie PTC podczas XVIII Conference on Liquid Crystals, Augustów, wrzesień 2009

Aktualności

W dniu 18.05.2022 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się Seminarium PTC połączone z Walnym Zebraniem Członków PTC.

W dniach 08-12 grudnia 2020 r. odbyły się zdalne wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego na lata 2020-2024. Nadzór nad głosowaniem prowadziła komisja skrutacyjna w składzie:

  1. Mateusz Mrukiewicz; przewodniczący
  2. Magdalena Urbańska, członek
  3. Przemysław Morawiak; członek.

W ich wyniku do Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

W dniach od 30 czerwca do 5 lipca 2019 roku, we Wrocławiu, odbyła się 15-ta Europejska Konferencja Ciekłokrystaliczna ECLC 2019 (European Conference on Liqiud Crystals) poświęcona otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniom ciekłych kryształów.

Dear Colleagues,

it is our pleasure to announce the XXIV Czech-Polish Seminar 'Structural and Ferroelectric Phase Transitions'. The Seminar will be held in Harrachov, Czech Republic on May 23-27, 2022.

If you are interested, please check our website:

http://palata.fzu.cz/cpsem/

You can also pre-register to receive e-mail notifications upon the event:

http://palata.fzu.cz/cpsem/prereg/form1.php

Coroczne Seminarium Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego w tym roku odbędzie się w Krakowie w Instytucie Fizyki UJ w dniu 26.06.2018 r.