Strona główna

Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne zostało założone 01.08.2008 roku w celu rozwijania współpracy między krajowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się rozwojem badań i zastosowań ciekłych kryształów w Polsce. Zadaniem PTC jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy o ciekłych kryształach i ich zastosowaniach oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi oraz krajowymi ośrodkami badawczymi i stowarzyszeniami naukowymi.


Członkowie PTC podczas XVIII Conference on Liquid Crystals, Augustów, wrzesień 2009

Aktualności

Informacja o wyborze nowych władz PTC na kdencję 2020-2024.

Coroczne Seminarium Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego w tym roku odbędzie się w Krakowie w Instytucie Fizyki UJ w dniu 26.06.2018 r.

Informacja o XXIII Czech-Polish Seminar 'Structural and Ferroelectric Phase Transitions'.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego informuje o wynikach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ciekłych kryształów obronioną w okresie od 16-07-2015 do 15-07-2017.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (zgodnie harmonogramem konkursów PTC) ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce ciekłokrystalicznej. Konkurs dotyczy prac obronionych w okresie od 16go lipca roku 2015 do 15go lipca roku 2017.