POLSKIE TOWARZYSTWO CIEKŁOKRYSTALICZNE

Polish Liquid Crystal Society

Aktualności:

Seminarium PTC 2023

Konferencja OLC 2023

O nas

Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne (PTC) zostało założone 1 sierpnia 2008 roku w celu rozwijania współpracy między krajowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się rozwojem badań i zastosowań ciekłych kryształów w Polsce. Zadaniem PTC jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy o ciekłych kryształach i ich zastosowaniach oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi oraz krajowymi ośrodkami badawczymi i stowarzyszeniami naukowymi. PTC współorganizuje konferencje oraz organizuje konkursy na najlepszą pracę magisterską i doktorską o tematyce ciekłokrystalicznej. Ściśle współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem Ciekłokrystalicznym (International Liquid Crystal Society).

Zostań członkiem

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego.

Planowane konferencje
Znajdź nas na Facebooku