Polscy badacze ciekłych kryształów

A

ADAMSKI Przemysław (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Łódzka, Łódź)
B

BAUMAN Danuta (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań)
H

HOFFMANN Jerzy (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
J

JANIK Janina (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

JANIK Jerzy (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków): życiorys badacza

JEŻEWSKI Mieczysław (Instytut Fizyki, AGH, Kraków)
M

MAYER Jacek (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków)

MIĘSOWICZ Marian (Instytut Fizyki, AGH, Kraków): życiorys badacza
P

PYŻUK Wiesław (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
W

WITKO Wacław (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków): życiorys badacza

WRÓBEL Stanisław (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): życiorys badacza

Kontakt w sprawie treści: Zbigniew Galewski