Organy

Członkowie Zarządu PTC

Przewodniczący: dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Wiktor Piecek, prof. WAT

Sekretarz: dr Arkadiusz Rudzki

Skarbnik: dr inż. Ewa Chrzumnicka

Członek: dr hab. Monika Marzec, prof. UJ

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka, prof. IFJ PAN

Członek: prof. dr hab. inż. Janusz Parka

Członek: dr inż. Dorota Dardas