Seminarium PTC połączone z Walnym Zebraniem Członków PTC

W dniu 18.05.2022 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się Seminarium PTC połączone z Walnym Zebraniem Członków PTC.