Wybór władz PTC na lata 2020-2024

W dniach 08-12 grudnia 2020 r. odbyły się zdalne wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego na lata 2020-2024. Nadzór nad głosowaniem prowadziła komisja skrutacyjna w składzie:

 1. Mateusz Mrukiewicz; przewodniczący
 2. Magdalena Urbańska, członek
 3. Przemysław Morawiak; członek.

W ich wyniku do Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

 • dr hab. inż. Marzena Tykarska
 • dr hab. inż. Wiktor Piecek
 • dr Arkadiusz Rudzki
 • dr inż. Ewa Chrzumnicka
 • dr hab. Monika Marzec

Natomiast do Komisji Rewizynej dostały się następujące osoby:

 • prof. dr. hab. inż. Janusz Parka
 • dr. hab. Ewa Juszyńska-Gałązka

Następnie w dniach 20-22 grudnia 2020 r. przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, w wyniku którego wybrana została dr Dorota Dardas. Nad głosowaniem uzupełniającym nadzór prowadziła komisja skrutacyjna w składzie:

 1. Magdalena Urbańska; przewodnicząca
 2. Dorota węgłowska, członek
 3. Marta Pytlarczyk, członek.