15th European Conference on Liquid Crystals - ECLC 2019

W dniach od 30 czerwca do 5 lipca 2019 roku, we Wrocławiu, odbyła się 15-ta Europejska Konferencja Ciekłokrystaliczna ECLC 2019 (European Conference on Liqiud Crystals) poświęcona otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniom ciekłych kryształów.

Głównym organizatorem 15-tej konferencji ECLC był Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC) Wojskowej Akademii Technicznej. Wydarzenie odbyło się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego i Polskiej Akademii Nauk. Sponsorami przedsięwzięcia byli: Wojskowa Akademia Techniczna, Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne, Polska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Wrocławski.

Więcej informacji pod tym linkiem: ECLC 2019