Informacja o Corocznym Seminarium Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego

Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego,

Coroczne Seminarium Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego w tym roku odbędzie się w Krakowie w Instytucie Fizyki UJ w dniu 26.06.2018 r.

Wszystkich członków PTC serdecznie zapraszamy.

Seminarium zakończy się obiadem około godz. 16:00.

Planowane w czasie seminarium wystąpienia należy zgłaszać do:
Pani dr hab. Moniki MARZEC (monika.marzec[at]uj.edu.pl).

PROGRAM SEMINARIUM

Przewodniczący PTC
Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIELIŃSKI