PTC ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce ciekłokrystalicznej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (zgodnie harmonogramem konkursów PTC) ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce ciekłokrystalicznej. Konkurs dotyczy prac obronionych w okresie od 16go lipca roku 2015 do 15go lipca roku 2017. Prace należy przysyłać w formie elektronicznej do Sekretarza PTC na adres: ptc@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31go lipca 2017 roku. Formularz zgłoszenia pracy można pobrać ze strony: http://www.ptc.uj.edu.pl/konkursy.php. Oprócz formularza oraz samej pracy proszę dołączyć obie recenzje pracy.