Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego informuje, że w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów obronioną w okresie od 16-07-2014 do 15-07-2016, nagrody otrzymali:

I nagroda

Dr inż. Jakub Herman (tytuł pracy: Synteza nowych nematogennych pochodnych oligofenyli i tolanów o dużej dwójłomności, promotor – Mjr dr hab. inż. Przemysław Kula)

II nagroda

Dr inż. Maciej Czajkowski (tytuł pracy: Badania pochodnych azobenzenu w procesach optycznego przetwarzania informacji, promotor – Prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz)

III nagroda

Dr inż. Olga Chojnowska (tytuł pracy: Ciekłokrystaliczne mieszaniny z fazą niebieską. Optymalizacja składów i właściwości, promotor – Prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski)

W skład komisji konkursowej wchodzili:
Prof. dr hab. Jan Jadżyn
Prof. dr hab. Stanisław Urban
Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosława Ossowska-Chruściel