PTC ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (zgodnie z harmonogramem konkursów PTC) ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską poświęconą tematyce ciekłokrystalicznej. Konkurs dotyczy prac obronionych w okresie od 16go lipca roku 2014 do 15go lipca roku 2016. Prace należy przysyłać w formie elektronicznej do Sekretarza PTC na adres: ptc@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31go lipca 2016 roku. Formularz zgłoszenia pracy można pobrać ze strony: http://www.ptc.uj.edu.pl/konkursy.php.Oprócz formularza oraz samej pracy proszę dołączyć obie recenzje pracy.