Członkowie

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
Uniwersytet Jagielloński
Prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Warszawska 24
31-155 Kraków

 • Prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Stanisław Urban (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Józef Żmija (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

B

 • Dr inż. Natalia Bielejewska (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • Dr inż. Alexey Bubnov ( Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga, Czechy )
 • Dr inż. Mariola Buczkowska (Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka, Łódź)

C

 • Mgr Sylwia Ciastek ( Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej,Uniwersytet Łódzki, Łódź)
 • Dr inż. Urszula Chodorow (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Olga Strzeżysz (Chojnowska) (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Janusz Chruściel (Instytut Chemii,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
 • Dr Marcin Chrzanowski (Warszawa)
 • Dr Ewa Chrzumnicka (Politechnika Poznańska, Poznań)
 • Dr hab. inż. Michał Czerwiński (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

D

 • Dr Dorota Dardas (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • Dr Aleksandra Deptuch (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Derfel (Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka, Łódź)
 • Dr inż. Anna Drzewicz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

F

 • Dr Jakub Fitas (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

G

 • Dr hab. Zbigniew Galewski (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
 • Dr Mirosław Gałązka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Mgr inż. Katarzyna Gaładyk (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Katarzyna Garbat (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Piotr Garbat (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska, Warszawa)

H

 • Dr inż. Piotr Harmata (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Jakub Herman (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

I

 • Prof. dr hab. Agnieszka Iwan (Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław)

J

 • Dr hab. inż. Adam Januszko (Wojskowy Instytut Inżynierii Wojskowej, Wrocław)
 • Dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Mgr inż. Joanna Jaworska (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 • Dr Ewa Juszyńska-Gałązka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

K

 • Dr Andrzej Kapanowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Dr Szymon Kapuściński (Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź)
 • Prof. dr hab. Piotr Kaszyński(Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź); (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź)
 • Prof. dr hab. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna,Warszawa)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna,Warszawa)
 • Dr inż. Magdalena Knapkiewicz (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • Prof. dr hab. Antoni Kocot (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Dr hab. Marek Andrzej Kojdecki (Instytut Matematyki i Kryptologii, Wojskowa Akademia Techniczna,Warszawa)
 • Dr inż. Łukasz Kolek (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów)
 • Mgr Izabela Korbecka (Niezgoda) (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
 • Dr hab. inż. Przemysław Kula (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Katarzyna Kurp (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

L

 • Dr hab. Wiktor Lewandowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Lech Longa (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

M

 • Prof. dr hab. Tomasz Martyński (Politechnika Poznańska, Poznań)
 • Prof. dr hab. Monika Marzec (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej,Polska Akademia Nauk, Kraków)
 • Dr inż. Rafał Mazur (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr hab. Katarzyna Merkel (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Dr Emilia Miszczyk (Politechnika Radomska, Radom)
 • Dr inż. Przemysław Morawiak (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Mateusz Mrukiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec (Politechnika Wrocławska, Wrocław)

N

O

 • Mgr inż. Hanna Orlikowska (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 • Dr Natalia Osiecka (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków)
 • Dr hab. inż. Mirosława D. Ossowska-Chruściel (Instytut Chemii,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
 • Dr hab. Wojciech Otowski (Instytut Fizyki, Politechnika Krakowska, Kraków)

P

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Parka (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska, Warszawa)(Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr hab. inż. Paweł Perkowski, prof. WAT (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr hab. inż. Wiktor Piecek (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr hab. Damian Pociecha (Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Warszawa)
 • Mgr Marta Podruczna (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
 • Dr Marta Pytlarczyk (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

R

 • Mgr Aldona Rajewska (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk-Otwock)
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr hab. Stanisław Andrzej Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Staszica w Pile, Piła)
 • Dr Arkadiusz Rudzki (Instytut Chemii,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)

S

 • Dr Mirosław Salamończyk (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Mgr inż. Agata Siarkowska (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 • Mgr inż. Karol Sielezin (Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Joanna Sołtysiak (Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa)
 • Dr inż. Marek Sutkowski (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska, Warszawa)

T

 • Dr Wojciech Tomczyk (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Marzena Tykarska (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

U
W

 • Dr inż. Dorota Węgłowska (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Rafał Węgłowski ( Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr hab. Eryk Wolarz (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań)
 • Prof. dr hab. Tomasz Woliński (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)
 • Mgr Jarosław Wróbel (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Z

 • Dr hab. Wojciech Zając (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
 • Dr Sławomir Zalewski (Instytut Chemii,Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
 • Mgr inż. Paulina Zieja (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr hab. inż. Jerzy Zieliński (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr. inż. Magdalena Urbańska (Żurowska) (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Danuta Bauman (Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska , Poznań)
 • Dr inż. Maciej Chrunik (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr inż. Jan Czerwiec (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Dr Justyna Czeszejko-Sochacka (FQS, Polska)
 • Dr Kacper Drużbicki (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)<
 • Dr hab. Jerzy Hoffmann (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • Prof. dr Jerzy Janik (Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków)
 • Dr Joanna Janik-Kokoszka (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Doc. dr hab. Wojciech Jeżewski (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • Mgr Milena Kołpaczyńska (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Dr inż. Rafał Kowerdziej (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr Karolina Madrak (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Dr Alberto Marini (Dipartimento di Chimica, Universita di Pisa, Włochy)
 • Prof. dr hab. Józef Mościcki (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Dr Adriana Wawrzyniak (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Dr inż. Paweł Wierzba (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 • Dr Marta Wierzejska-Adamowicz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Dr Michał Wójcik (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Stanisław Wróbel (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Shirxan Humbatov (Uniwersytet w Baku)
 • Dr Kamila Nowicka (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • Dr inż. Artur Chołuj (Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
 • Dr hab. Barbara Ważyńska (Wydzial Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Politechnika Radomska, Radom)
 • Prof. dr hab. Józef Bogusław Mieczkowski ( Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Dr inż. Maciej Czajkowski (Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocław)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz ( Politechnika Wrocławska, Wrocław )
 • Prof. dr hab. Wojciech Kuczyński (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań)
 • Prof. dr hab. Jan Jadżyn (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk, Poznań) (były członek honorowy)
 • Dr inż. Krystian Kowiorski (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)