Aktualności

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (zgodnie z harmonogramem konkursów PTC) ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską poświęconą tematyce ciekłokrystalicznej.

Firma Merck ogłasza konkurs o granty dotyczące nowych idei w zastosowaniach ciekłych kryształów. Informacje pod linkiem: www.merckgroup.com/df-award 

We wrześniu b.r. komisja konkursowa zdecydowała przyznać trzy nagrody w konkursie na „najlepszą pracę magisterską poświęcone tematyce ciekłych kryształów, której obrona odbyła się w terminie od 16-07-2013 do 15-07-2015.

Zdjęcie tekstury ciekłokrystalicznej zrobione przez Wojciecha Tomczyka (Uniwersytet Jagielloński) - członka Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego zostało wybrane przez jury (International Liquid Crystal Society) jako zdjęcie miesiąca SIERPIENIA 2015: http://www.lcinet.kent.edu/ILCS/main/page137/page67/