Aktualności

W dniu 18.05.2022 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się Seminarium PTC połączone z Walnym Zebraniem Członków PTC.

W dniach 08-12 grudnia 2020 r. odbyły się zdalne wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego na lata 2020-2024. Nadzór nad głosowaniem prowadziła komisja skrutacyjna w składzie:

  1. Mateusz Mrukiewicz; przewodniczący
  2. Magdalena Urbańska, członek
  3. Przemysław Morawiak; członek.

W ich wyniku do Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

W dniach od 30 czerwca do 5 lipca 2019 roku, we Wrocławiu, odbyła się 15-ta Europejska Konferencja Ciekłokrystaliczna ECLC 2019 (European Conference on Liqiud Crystals) poświęcona otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniom ciekłych kryształów.

Dear Colleagues,

it is our pleasure to announce the XXIV Czech-Polish Seminar 'Structural and Ferroelectric Phase Transitions'. The Seminar will be held in Harrachov, Czech Republic on May 23-27, 2022.

If you are interested, please check our website:

http://palata.fzu.cz/cpsem/

You can also pre-register to receive e-mail notifications upon the event:

http://palata.fzu.cz/cpsem/prereg/form1.php

Coroczne Seminarium Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego w tym roku odbędzie się w Krakowie w Instytucie Fizyki UJ w dniu 26.06.2018 r.

Informacja o XXIII Czech-Polish Seminar 'Structural and Ferroelectric Phase Transitions'.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego informuje o wynikach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ciekłych kryształów obronioną w okresie od 16-07-2015 do 15-07-2017.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (zgodnie harmonogramem konkursów PTC) ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce ciekłokrystalicznej. Konkurs dotyczy prac obronionych w okresie od 16go lipca roku 2015 do 15go lipca roku 2017.

Nowe oferty pracy w zakładce Oferty pracy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego informuje, o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów obronioną w okresie od 16-07-2014 do 15-07-2016.